Včely pro firmy jsou trendem doby. Ne vždy se k nim však přistupuje zodpovědně!

Posted Leave a comment

Trendem dnešní doby je nejen v Praze pořizování včelstev firmami. Je to ušlechtilé gesto vůči přírodě, které s sebou ovšem nese i velkou zodpovědnost. O včelstva je nutné se odborně starat a důsledně je léčit. Chov včel nelze dělat jen tak mimochodem, ale je potřeba mu věnovat opravdu maximální péči. Pokud tuto činnost chovatel zanedbává, vede to k rojení či úhynu jeho včelstev a k šíření nákaz na včelstva okolních včelařů. V samotném důsledku se tedy jedná o medvědí službu, která přinese více škody než užitku!

Včely se staly oblíbeným způsobem, jak firmy projevují svou společenskou odpovědnost. Úly dnes najdete na střeše Národního divadla, hotelu Hilton, České spořitelny a na mnoha dalších místech. Ne vždy se však o včely starají odborníci. Mnohdy se stává, že si firma definuje včelaře ve vlastních řadách, který však s tímto oborem nemá žádné předchozí zkušenosti a učí se to takzvaně za pochodu.

Tento přístup však není úplně šťastný. Péče o včely není snadná a vyžaduje odbornost. Především s ohledem na léčení nejrozšířenější choroby, kterou způsobuje kleštík včelí (Varroa destructor) či moru včelího plodu, může být zanedbaná péče velkým problémem nejen pro včelstva dané firmy, ale také pro okolní včelaře. Oslabená včelstva totiž mohou „vyloupit“ silná včelstva z okolí a kromě medu si nevědomky odnesou i zmíněné nemoci.

Taková péče tak může mít dominový efekt a může napáchat obrovské škody.

Ideální variantou je přenechat péči o včely odborníkovi. Tuto službu nabízí Pražská včela. Včelař se zkušenostmi nejen z České republiky, ale také z Nového Zélandu a Kanady, nabízí pronájem včelstev pro firmy v Praze a okolí.

Zákazníci tímto pronájmem získají nejen jistotu, že bude o včely perfektně postaráno, ale také vlastní med ve skleničkách s etiketou, která bude vyhotovena podle jejich vlastního logomanuálu. Odpadne tak každoroční starost marketingového týmu při vymýšlení darů pro důležité partnery. Originální reklamní plochou se navíc mohou stát i samotné úly, na které si firma může umístit logo či ho jakkoliv barevně vyzdobit.

Součástí pronájmu jsou také workshopy, přednášky a možnost účasti při inspekci včelstev. Zaměstnanci firmy tak získají možnost přiučit se včelařskému řemeslu a zažít opravdu výjimečný teambulding.

Více informací naleznou zájemci na www.prazskavcela.cz a dostanou je také na emailu info@prazskavcela.cz

Včelaření ve velkých městech

Posted Leave a comment

Když se řekne včelaření, většina lidí si představí úly na okraji louky či lesa a romantiku venkova. Není to tak dlouho, kdy při vyslovení myšlenky o včelách ve městě mnoho lidí pochybovalo, zda by měly vůbec šanci přežít. Skutečnost je však taková, že nejen, že přežijí, ale naopak se jim vede velmi dobře. A hlavně, lépe se daří i městské zeleni.

Právě to je jedním z důvodů, proč je po celém světě vzrůstající trend včelaření ve městech. Tato aktivita pomáhá přírodě ve velkých metropolích přežít. Svou činností jí totiž neustále ohrožujeme a devastujeme a především ve velkých zástavbách a jejich okolí, ubývají rostliny i živočišné druhy. Mizí také přirození opylovači, z nichž nejvýznamnější je právě včela.

Městským parkům proto v dnešní době nepomáhají jen zahradníci, ale také včelaři. Například slavný Central park v New Yorku, by bez nich byl jen vyschlým pískovištěm. Důvod je jednoduchý. Divoké včely celkově ubývají a v metropoli moc šancí na přežití nemají. A ty z venkova se do ní jednoduše nedostanou. 

Lidé se však nemusí obávat, že by ve městech tento fascinující hmyz strádal. Pokud se o své svěřence včelař dobře stará, vede se jim velmi dobře. Město jim totiž naskýtá možnost různorodé potravy složené z pylů a nektarů, které by v tak rozmanitém množství jinde těžko pohledaly. Včela navíc uletí průměrně přibližně 8 kilometrů. Nedělá jí tak problém obletět velké množství zahrad a městských parků.     

Městské včelaření má tak bezesporu mnoho výhod. Kromě výtečného vícedruhového medu, nezatíženého zemědělskými výdobytky a monokulturami, který se nám dostane na náš stůl, jsou to především zelené městské parky a zahrady. To oceníme především v horkých létech, kdy kromě rozpáleného betonu najdeme ve městě i chládek pod stromy, na zelené trávě.