Včely pro Vaší firmu!

 

Společenská odpovědnost může jít ruku v ruce s marketingovou strategií Vaší firmy! Příkladem mohou být včely, kterými získáte perfektní PR nástroj a navíc Vám odpadnou starosti při vymýšlením darů pro Vaše partnery. Med s etiketou podle Vašeho logomanuálu totiž s přehledem předčí všechny ostatní nápady!

Co pronájmem získáte?

Vizitku společensky odpovědné firmy

Prostřednictvím úlů plných včel, na pozemku Vaší
firmy, vyšlete jasný signál, že jste společensky
odpovědní. To projevíte i tím, že péči o včely
svěříte do rukou odborníkovi, který má mnoholeté
zkušenosti z České republiky, Kanady a Nového
Zélandu.

Vlastní med

Z každého úlu získáte až 35 kg medu ve
skleničkách s etiketou dle vlastního návrhu a
logem Vaší firmy. Stane se tak skvělým dárkem pro
Vaše partnery, zaměstnance, či blízké.

 

Přednášku, workshop, návštěvy

Pro Vás a Vaše zaměstnance bude připraven workshop a přednáška. Navíc se můžete zúčastnit všech inspekcí včelstev, koukat včelařovi takzvaně pod ruce a tím se více naučit o včelařském řemeslu.

Veškerou administrativu a podporu

Nahlášení stanoviště, veterinární vyšetření včelstev
a další náležitosti nezbytné pro jejich chov.

Originální PR nástroj

Úly mohou být nejen obydlím pro včely, ale i
originální „reklamní plochou“, která bude mít
společensky odpovědný přesah.

Pražská včela Vám poskytuje možnost pronajmout včelí úly plné včel pro Vaší firmu takzvaně na klíč!

1. Umístění úlů

Společně najdeme ideální polohu pro úly s ohledem na Vaše požadavky. Tato fáze je velmi důležitá. Jednak pro úspěšnou sezónu, ale také pro snadný přístup k pozorování včel.

2. Inspekce, workshopy a přednášky

Celý rok budu pravidelně navštěvovat Vaše úly, abych se ujistil, že jsou včely šťastné a zdravé. K těmto návštěvám se samozřejmě můžete připojit, sledovat včelařskou práci a něco se přiučit. Pro firmy a školy navíc nabízím také hodinové workshopy a přednášky. Studenti i zaměstnanci se tak lépe seznámí se životem včel a jejich důležitostí v naší přírodě.

3. Medobraní

Vrcholem sezóny je samozřejmě medobraní. Z jednoho úlu získáte až 35 kilogramů medu, který dostanete ve Vámi zvolené velikosti skleniček. Možností jsou také etikety s Vaším logem či designem.

Jak to celé funguje?

První kontakt

Zavoláte nebo napíšete na uvedené kontakty a vylíčíte mi, jakou máte představu. Především zda se jedná o soukromou osobu, školu či firmu, kam plánujete včely umístit a kolik úlů byste si představovali. Já Vám pošlu předběžnou kalkulaci.

Průzkum terénu

Po domluvě Vás navštívím a provedu studii životaschopnosti včel na místě, kde byste je chtěli mít. Může se jednat o zahradu, terasu i střechu. Konzultovat budeme také rizikovost s ohledem na včelí bodnutí apod.

Administrativa

Zajistím pro Vás všechny administrativní úkony ohledně včelstev. Nahlášení stanoviště, veterinární vyšetření včelstev a další náležitosti nezbytné pro jejich chov.

Usazení včelstev na střechy, terasy či zahrady

V tuto chvíli Vám začne pravé dobrodružství. K této události můžete přizvat svou rodinu a své známé, nebo jen tiše pozorovat, jak se z Vašich úlů poprvé vydají včely na průzkum okolí. Své úly si můžete předem natřít či pomalovat podle vlastní fantazie. Firmy a školy mohou využít akci pro zpestření dne svých zaměstnanců či studentů, uspořádat tiskovou konferenci apod.

Údržba a monitoring včelstev

Za Vaše včely budu plně zodpovědný! Včelaření ve velkém městě vyžaduje zvláštní péči. Garantuji návštěvu úlů v období březen až září jednou za 10 dní. Dále pak jednou za měsíc, případně podle potřeby. O včely se budu starat takovým způsobem, abych minimalizoval riziko rojení. Pokud k němu přesto dojde, budete mít k dispozici „horkou“ linku, na které mě kdykoli zastihnete.

Sladká odměna

Včely nám nepřináší samozřejmě jen dobrý pocit a relaxaci při jejich pozorování a poslechu. Během sezóny proběhne minimálně jedno vytáčení medu. Včelaření ve městě má nespornou výhodu v tom, že se nemusí potýkat s pesticidy či zemědělskými monokulturami. Do rukou se Vám tak dostane vysoce kvalitní, vícedruhový květový med! Navíc Vám ho dodám ve Vámi zvolené velikosti skleniček, případně i s Vaším logem či návrhem etikety. Sami si tak můžete zvolit, pro jaké účely ho využijete. Můžete získat až 35 kilogramů medu na jedno včelstvo za sezónu s ohledem na počasí a stanoviště. Vaší sklizeň Vám doručím v průběhu října.

Přednášky a workshopy

Tuto službu nabízím firmám a školám, které jí jistě ocení pro své zaměstnance či studenty. V rámci pronájmu si můžete vybrat kombinaci přednášek a workshopů. Během roku pro Vás rád uspořádám dvě tyto aktivity. Dozvíte se zajímavosti ze světa včel a jejich spojení s člověkem, podíváte se do proskleného pozorovacího úlu, připravíte rámek určený včelám pro stavbu díla s voskovou mezistěnou nebo si vytočíte z rámku svůj vlastní med. S těmito aktivitami mám bohaté zkušenosti a rád Vám je připravím na míru, podle Vašich požadavků a možností.

A na kolik Vás to celé vyjde?

Finální cena se odvíjí od několika faktorů. Závisí na počtu úlů, místě stanoviště a doplňkových službách (přednášky, workshopy atd.). Konkrétní kalkulaci Vám rád zašlu na vyžádání.

 

Máte zájem o své včely? Ozvěte se mi, městská zeleň Vám bude vděčná!

Můj příběh

Pražská včela vznikla v divokém roce 2020. Toho léta jsem se vrátil se svou ženou z kanadského Montrealu, kde jsme oba pracovali ve včelařské firmě Quebec Miel. Se včelařským řemeslem jsem však aktivně začal mnohem dříve. Již v roce 2010 jsem se staral o včely Českého svazu ochránců přírody na „Živé zahradě“ v pražské Michli, kde jsem zároveň vedl ekologickou výchovu a osvětu pro děti, mládež i dospělou veřejnost. Jeden z nejpopulárnějších ekovýchovných programů se jmenoval "Včela ve městě" a zaměřoval se na důležitost tohoto fascinujícího společenství pro lidi i velká města. 

V roce 2018 jsem se svou ženou vycestoval na Nový Zéland, kde jsem jednu sezónu pracoval pro včelaře z Wildpure honey a Marsh’s honey. Tato dvě spolupracující rodinná včelařství, působící v Central Otagu na Jižním ostrově Nového Zélandu, mají více než sto let trvající tradici, kdy si řemeslo po generace předávají z rodičů na děti již od roku 1906. V pěti lidech jsme se tehdy starali o 1500 včelstev. A ačkoliv jsem byl občas na pokraji svých sil, získal jsem tolik zkušeností, kolik by se mi jinde jen stěží dostalo.

Na Novém Zélandu jsem se také poprvé seznámil s konceptem pronájmu včel. Ve městě Blenheim nabízelo místní včelařství službu jménem „My hive“ (můj úl). O tuto službu byl v oblasti velký zájem, protože to přesně zapadalo do trendu ochrany přírody, který si mnoho Novozélanďanů vzalo k srdci. Mnozí navíc milovali včely, ale z časových a jiných důvodů se o ně nedokázali sami starat. „My hive“ toto dilema vyřešil a přinesl jim pohodlnou alternativu. Přímo na jejich zahradě se zkušený včelař staral o včelstva, ze kterých měli nejen vlastní med, ale hlavně skvělý pocit, že pomáhají okolní přírodě.

Když jsme v roce 2019 odlétali do Kanady, v hlavě jsem měl již vizi o zavedení stejné služby i v Praze. Mým cílem tedy bylo získat další zkušenosti z této oblasti ve velkém městě. A povedlo se. Po několika měsících práce pro Quebec Miel, který operoval spíše na venkově a fungoval jako běžné včelařství, jsem se seznámil se včelařem Nickem Melkou z Miel MTL. Ten si jako poslání vybral pomáhat městské přírodě tím, že jí poskytne dostatek opylovačů. Jeho malá firma pronajímá přímo v Montrealu téměř 100 včelích úlů. Včelaří na střechách domů i na městských zahradách. A tento skvělý člověk se mi stal jakýmsi mentorem. Přijal mě k sobě a učil vše, co se velkoměstského včelaření týče. To se totiž od toho běžného v mnohém velmi liší.

 

Nyní tedy začíná má nová etapa. Dovolte mi, abych i na Vaší zahradu či střechu přivedl včely.

 

Společně pomůžeme Praze vzkvétat!

PRAŽSKÁ VČELA VE FOTKÁCH

Kontaktujte mě prostřednictvím formuláře

Okna s * jsou povinná.

+420 774 872 758

info@prazskavcela.cz